Privacy Policy

12Linkme respecteert de privacy van jouw als gebruiker van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

Wie zijn wij? 

12Linkme BV is gevestigd te Sevenum, Nederland, onder Kamer van Koophandel nummer: 28093061. 

12Linkme is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch via +31 85 30 333 70.  

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen. 

Wij verkopen jouw gegevens niet 

12Linkme zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te laten voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts).

12Linkme zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren net zoals wij dat doen. 

Beveiliging & bewaartermijn 

12Linkme neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

12Linkme bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Cookies 

Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. 12Linkme heeft geen controle over de activiteiten van derden. 

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie van je op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek. 

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (onder andere Google en Facebook) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek (aan deze of aan andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link

Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser, maar sommige processen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites. 

Rechten van betrokkene 

Als relatie van 12Linkme heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kun je, indien je niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten 

Je kunt je beroepen op de volgende rechten: 

  • Recht op het inzien van je gegevens;
  • Recht op het verwijderen van je gegevens;
  • Recht op het aanpassen van je gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
  • Recht om je gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je je wilt beroepen op een of meerdere van deze rechten, kan er contact worden opgenomen met 12linkme via [email protected] of telefonisch via +31 85 30 333 70.

§